Blog2022-08-02T08:56:26+00:00

Spirituele Bali reis

Een 8-daagse reis doorheen het spirituele hart van ons geluk

Het belangrijkste element van deze reis – van 25 november tot 2 december 2022 – is dat het geen toeristische vakantie is. Het is een op maat gemaakte reis voor individuen die in zichzelf willen duiken. Het gaat om pure overtuiging, ervaring en kennis gebaseerd op een niveau

Als je moeite hebt om verder te gaan

Als je moeite hebt om verder te gaan, zoek dan een manier om zonder hen verder te gaan.

Stel dat je moeite hebt om verder te gaan, om de manier te vinden om zonder hen verder te gaan.

Als ze je konden bereiken, zouden ze inderdaad zeggen.

“Neem de liefde die je voor me had en zet die om

3 reasons to live life to the fullest:

♥️Every heartbeat is a chance to create lasting memories
♥️In vulnerability, you can discover strength and resilience and the magic of pure authenticity
♥️In embracing challenges, we find out strength we never knew existed

Live life to the fullest, embracing vulnerability and allowing personal growth and transformation to take place. It’s a powerful reminder to make the most of our time here!

—————————————-

3 redenen om het leven ten volle te leven:

♥️Iedere hartslag is een kans om blijvende herinneringen te creëren
♥️In door je kwetsbaar op te stellen ontdek je kracht en veerkracht en de magie van pure authenticiteit
♥️In door uitdagingen aan te gaan, ontdekken we kracht waarvan we het bestaan niet eens kenden

Leef ten volle, omarm kwetsbaarheid en laat persoonlijke groei en transformatie toe. Het is een krachtige herinnering om het beste te maken van onze tijd hier!


#HypnotherapyHealing
#MindfulHypnosis
#HypnotherapyJourney
#MindOverMatter
#HealingThroughHypnosis
#HypnotherapyLife
#EmpowerWithHypnosis
#MindBodyBalance
#TransformationalTrance
#DiscoverYouWithHypno
...

0 0

Imperfecties omarmen als therapeuten - we maken fouten, lopen blunders tegen het lijf en hebben onze ‘off-days’. Daarom geloof ik sterk in het werken ‘mens tot mens’. Onze cliënten voelen een diepere connectie omdat we, net als zij, ook maar mens zijn! 💙 #TherapeutenLeven #WijZijnOokMens #VerbindingBovenPerfectie

———————————————-

Embracing imperfections as therapists – we make mistakes, navigate blunders, and have our ‘off-days.’ This is why I truly believe in the power of working ‘human to human.’ Our clients connect with us on a deeper level because, just like them, we’re only human! 💙 #TherapistLife #WeAreHumanToo #ConnectionOverPerfection


#TherapistLife #MenselijkeConnectie #EmbraceImperfecties #WeAreHumanToo #MindfulHealing #ConnectionOverPerfection #HolisticWellness #MenselijkeReis #TherapieInzichten #LevenInBalans
...

7 2

What I needed as a child now manifests in the loving moments with my children. As a mother, I strive to embrace life without projecting my own expectations and needs from the past onto my children. And yes, our children feel much more than we think! This was a question that often occurred in my mind, and holistic hypnotherapy profoundly helped me in that. It became a healing journey that fulfilled the deepest desires of my inner child.

————————————————-

Wat ik als kind nodig had, komt nu tot uiting in de liefdevolle momenten met mijn eigen kinderen. Als moeder streef ik ernaar het leven te omarmen zonder mijn eigen verwachtingen en behoeften uit het verleden op mijn kinderen te projecteren. En, jawel, onze kinderen voelen veel meer dan we denken! Dit is een vraag die me vaak bezighield, en holistische hypnotherapie heeft me hierbij diepgaand bijgestaan. Het werd een helende reis die de diepste verlangens van mijn innerlijke kind vervulde.

#InnerChildHealing #HolisiticMotherhood #HealingJourney #MotherhoodReflections #LoveWithoutExpectations #ParentingMindfully #HolisticHypnotherapy #EmbracingLifeFully #DeepConnectionWithChildren #HealingThroughMotherhood
...

14 2

**Deep relaxation:** Hypnotherapy sessions usually include deep relaxation, which can help reduce stress and improve sleep and overall well-being.

**Focus on solutions:** Hypnotherapy often focuses heavily on finding solutions and creating positive changes....

**Personal empowerment:** Hypnotherapy can help clients feel empowered about their lives and well-being. It encourages personal growth and positive change.

Keep in mind that the choice between hypnotherapy and psychotherapy depends on your specific needs and goals. Both approaches have their own value and applications, and in some cases, it may be advisable to combine them to promote a holistic approach to well-being!
————————————————-
**Diepe ontspanning:** Hypnotherapiesessies omvatten meestal diepe ontspanning, wat kan helpen om stress te verminderen en de slaap en het algehele welzijn te verbeteren.

**Focus op oplossingen:** Hypnotherapie richt zich vaak sterk op het vinden van oplossingen en het creëren van positieve veranderingen....

**Personal empowerment:** Hypnotherapie kan cliënten helpen zich krachtiger te voelen over hun leven en welzijn. Het stimuleert persoonlijke groei en positieve verandering.

Houd in gedachten dat de keuze tussen hypnotherapie en psychotherapie afhangt van je specifieke behoeften en doelen. Beide benaderingen hebben hun eigen waarde en toepassingen, en in sommige gevallen kan het raadzaam zijn om ze te combineren om een holistische benadering te bevorderen.
#Holistichypnotherapy
#Mindbodyhypnotherapy
#Selfhypnosis
#Hypnotherapyforanxietyrelief
#Subconsciousmindtherapy
#Hypnotherapyforstressreduction
#Hypnotherapyforpainmanagement
#Transformativehypnotherapy
#Hypnotherapyforsleepimprovement
#Subconsciousreprogramming
#Mindbodytransformationretreats
#Holistischehypnotherapie
#Hypnotherapievoorgeestenlichaam
#Alternatievehypnosetechnieken
#Hypnotherapievoorangst
#Hypnotherapievoorstressvermindering
...

1 0

**Achieving Peak Performance**
Before: Experience someone’s performance plateau.
After: Witness a high-achiever reaching their peak potential with the help of hypnotherapy. #PeakPerformance

**Self-Love Awakening**
Before: Observe someone struggling with self-criticism.
After: Witness a person’s self-love journey flourishing with the power of hypnotherapy. #LoveYourself

**Break Free from Bad Habits**
Before: See someone trapped in unhealthy routines.
After: Celebrate an individual’s triumph over bad habits through hypnotherapy. #BreakTheHabit

———————————————

**Haal het Optimale uit jezelf**
Voor: Ervaar het prestatieplateau van iemand.
Na : Zie een hoog presteerder die zijn maximale potentieel bereikt met behulp van hypnotherapie. #Topprestaties

**Ontwaken van Zelfliefde**
Voor: Observeer iemand die worstelt met zelfkritiek.
Na : Zie hoe iemands reis naar zelfliefde tot bloei komt met de kracht van hypnotherapie. #Houvanjezelf

**Op Weg naar Een Gezondere Jij**
Voor: Zie iemand gevangen in ongezonde routines.
Na: Zie een individu die gezonde gewoontes integreert in zijn leven dankzij hypnotherapie. #Doorbreekdegewoonte
...

0 1

Take pen and paper and write down 5 sentences starting with ‘I love you because…..’ and complete the sentence each time!

Unraveling Self-Love: How hypnotherapy breaks through hidden barriers.

Let’s embark on a journey to self-love, where we embrace purity, gentleness, and strength. 🤍✨ #HypnotherapyConnection.🤍✨
—————————————————-

Neem pen en papier en noteer 5 zinnen die starten met ‘ik hou van jou omdat….’ en maak de zin af.

Zelfliefde ontrafeld: Hoe hypnotherapie verborgen barrières doorbreekt.

We gaan samen op weg naar zelfliefde, waar we de puurheid, zachtheid en kracht omarmen. 🤍✨ #HypnotherapieConnectie

#HypnotherapyConnection
#EmpowerFromWithin
#SelfLoveJourney
#EmbraceYourEssence
#PureAuthenticity
#InnerStrength
#LoveFromWithin
#SoulfulSelfCare
#BeautyInAuthenticity
#HeartfeltEmpowerment
#DiscoverYourMagic
...

21 0

My first journey to Bali took me along its rich traditions and the spiritual energy that embraces this island. ✨Guided by the experienced support of holistic therapists, healers and mentors who combined Eastern and Western therapies, my deep belief in holistic therapy emerged. The impact on both my body and mind was truly astonishing. Years later, I still weave the essence of that experience into my life, striving for balance between both worlds and contributing to the support of others. Have you had any experience with holistic therapy? Please share your experiences with me!👇🏼🌿🌺 #IntimateJourney #BaliMagic #WellBeingJourney

———————————————-

Mijn eerste reis naar Bali voerde me langs de rijke tradities en de spirituele energie die dit eiland omhelst. Geleid door de ervaren begeleiding van holistische therapeuten, energetische healers, mentors die Oosterse en Westerse therapie combineerden, ontstond mijn diepe geloof en overtuiging in holistische therapie. De impact op zowel mijn lichaam als geest was ronduit verbazingwekkend. Jaren later weef ik nog steeds de essentie van die ervaring in mijn leven, strevend naar balans tussen beide werelden en mijn bijdrage aan de ondersteuning van anderen. Hebben jullie al ervaring met holistische therapie? Deel me je mening!👇🏼 🌿🌺 #IntimateJourney #BaliMagic #WellBeingJourney

#MindfulMoments #HolisticHealing #SoulfulJourney #InnerAlchemy #WellnessExplorer #BaliBliss #HarmonyWithin #SelfDiscoveryPath #HealingHands #HolisticLiving
...

11 0

Are you also eager to tap into the unused potential of your subconscious mind? Through the power of hypnotherapy, we embark on a transformative journey and eventually break through the barriers holding us back!

Imagine a future where your most profound dreams are recognized and come true.

Ready to rewrite YOUR story?

—————————————————————

Het is nooit te laat om je dromen na te jagen.

Wil je ook graag het ongebruikte potentieel van je onderbewustzijn aankaarten? Door de kracht van hypnotherapie beginnen we aan een transformerende reis en gaan we uiteindelijk door de barrières die je tegenhouden.

Stel je een toekomst voor waar je diepste dromen uitkomen en niet alleen worden erkend, maar ook bevestigd!

Klaar om JOUW verhaal te herschrijven?
#dreamchaser
#empoweryourmind
#HypnotherapyJourney #MindPotential #DreamChaser #BreakBarriers #TransformWithin #RewriteYourStory #EmpowerMind #PositiveChange #DreamRecognition #SelfDiscovery #AchieveGoals #MindfulLiving #UnlockPotential #ManifestDreams #VisualizeSuccess #InnerStrength #PersonalGrowth #PositiveTransformation #DreamsComeTrue #SelfImprovementJourney
...

5 0

When they say, hypnotherapy cannot help with mental health...
Holistic hypnotherapy is not just about treating symptoms; it is about getting to the core of everything. Let’s break free from quick fixes and heal together from the inside out. Real change happens when we address the causes, not just the effects. 🌱
———————————————

Wanneer ze beweren dat hypnotherapie niet kan helpen bij mentale gezondheid…
Holistische hypnotherapie gaat niet alleen over het behandelen van symptomen; het gaat erom tot de kern van alles door te dringen. Laten we losbreken van snelle oplossingen en samen van van binnenuit te genezen. Echte verandering vindt plaats wanneer we de oorzaken aanpakken, niet alleen de gevolgen. 🌱

#holistichealing #mindbodywellness #hypnotherapyjourney #rootcausehealing #mentalhealthmatters #innertransformation #holisticwellbeing #empoweryourmind #healingfromwithin #mindfulliving #mentalwellness #selfdiscovery #holisticmindset #positivechange #wellnesswednesday
...

16 9

After years of struggling with inner turmoil myself, I stumbled upon the healing depths of holistic hypnotherapy. The search for answers is a universal human condition. If you need inner peace and self-transformation, I invite you to this intimate journey of self-discovery. 🌿🤍

—————————————

Nadat ik jarenlang zelf met innerlijke onrust had geworsteld, stuitte ik op de helende dieptes van holistische hypnotherapie. De zoektocht naar antwoorden, een universeel menselijk gegeven. Als je nood hebt aan innerlijke rust en zelftransformatie, dan nodig ik je uit op deze intieme reis van zelfontdekking. 🌿🤍
...

2 1

I’m sharing the human side of healing, where even therapists take a break from analyzing life’s complexities to surrender in a little self-care dance. 💆‍♂️💃 Join the ride into#TherapistLife rollercoaster—because laughter is the best therapy, even for the therapists! 😄🌟 #HealingHumor #BalancingAct
————————————-

Ook wij therapeuten moeten af en toe een pauze nemen van het analyseren van de complexiteit van het leven om zich over te geven aan een beetje zelfzorgdans. 💆‍♂️💃 #TherapistLife-achtbaan, want efkes zot zijn is de beste therapie, zelfs voor therapeuten! 😄🌟#stoomafblazen

#healingjourney #wellnessadventure #therapistlifechronicles #selfcareserenade #laughtertherapy #balancingactchronicles #humanizinghealing #joyfultherapists #soulfulrecharge #therapeutichumor
...

16 2

Tell me something girl…are you happy in this modern world?💫

My world transformed when I embraced holistic hypnotherapy. I want to share my deepest journey with you, revealing the profound shifts it brought.

Holistic hypnotherapy uncovered hidden barriers that were holding me back. When I changed my approach to healing, especially on a subconscious level, everything changed. Join me in my intimate world of transformation. ♥️

#HolisticHypnotherapy #PersonalGrowth #DreamsRealized”
——————————————

“Vertel me eens, vind je geluk in deze moderne wereld? 💫

Mijn wereld veranderde toen ik holistische hypnotherapie omarmde. Ik wil graag mijn reis met je delen, waarbij ik de diepgaande veranderingen onthulde.

Holistische hypnotherapie bracht verborgen barrières aan het licht die me tegenhielden. Toen ik mijn benadering van heling veranderde, vooral op een onbewust niveau, veranderde alles. Volg mee in mijn intieme wereld van transformatie. ♥️#Happiness
#ModerneWereld
#HolistischeHypnotherapie
#PersonalGrowth
#Transformation
#HiddenBarriers
#UnconsciousHealing
#IntiemeReis
#DreamsRealized
#Geluk
...

8 0

Where hearts communicate in silent whispers, and hypnotherapy unravels the language of the soul. ✨ #silentlove #healingthroughhypnosis

In a world where words often take the lead, there are moments when "I love you" lingers in silence, unspoken but deeply felt. I invite you to discover these unspoken emotions where the absence of words does not diminish the intensity of love. ❤️

I often hear in my practice that love is a diverse and multidimensional experience for many. It is not limited to verbal statements but can also be expressed with gestures, glances, compliments ...

I encourage you to share your own experiences and thoughts about the power of unspoken love. What are the moments in your life when "I love you" didn't need to be spoken? Feel free to share your experience or views on this. 💬🫶
————————————-

Wanneer harten communiceren in stille fluisteringen, en hypnotherapie deze ontrafelt. ✨ #stilleliefde

In een wereld waar woorden vaak de hoofdrol spelen, zijn er momenten waarop 'Ik hou van je' in de stilte blijft hangen, onuitgesproken maar diep gevoeld. Ik nodig je uit om deze onuitgesproken emoties te ontdekken, waarbij de afwezigheid van woorden de intensiteit van de liefde niet vermindert. ❤️

Vaak hoor ik in mijn praktijk dat liefde voor velen een uiteenlopende en multidimensionale ervaring is. Het is niet beperkt tot verbale verklaringen, maar kan ook met gebaren, blikken, complimenten ...

Ik moedig je aan om je eigen ervaringen en gedachten te delen over de kracht van onuitgesproken liefde. Wat zijn de momenten in je leven waarop 'ik hou van je' niet uitgesproken hoefde te worden? Deel gerust je ervaring of visie hierop . 💬🫶

#unspokenlove #silentsentiments #loveinactions #heartfeltmoments #wordlessconnection #emotionspeaklouder #unspokenembrace #lovewithoutwords #silentexpressions #speechlesslove #wordlessaffection #deeplyfeltemotions #silentloveletters #languageoftheheart #unsaidfeelings
...

3 0

Choosing between hypnotherapy and psychotherapy depends on your specific needs, goals, and preferences. Here is an example in which you might choose hypnotherapy over psychotherapy:

**Mind-body connection:** Hypnotherapy emphasizes the strong connection between the mind and body. It can help address physical symptoms affected by stress, anxiety, or psychological factors, such as headaches, irritable bowel syndrome (PDS), or chronic pain.

**Positive mindset:**
Hypnotherapy can help develop a more positive mindset and self-image. It can increase self-esteem and help build self-confidence.

**Personal empowerment:** Hypnotherapy can help clients feel empowered about their own lives and well-being. It encourages personal growth and positive change.

—————————————
**Mind-body verbinding:** Hypnotherapie benadrukt de sterke verbinding tussen geest en lichaam. Het kan helpen bij het aanpakken van lichamelijke klachten die worden beïnvloed door stress, angst of psychische factoren, zoals hoofdpijn, prikkelbaredarmsyndroom (PDS), of chronische pijn.

**Positieve mindset:**
Hypnotherapie kan helpen bij het ontwikkelen van een positievere mindset en zelfbeeld. Het kan het gevoel van eigenwaarde vergroten en helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen.

**Persoonlijke empowerment:** Hypnotherapie kan cliënten helpen zich empowered te voelen over hun eigen leven en welzijn. Het moedigt persoonlijke groei en positieve verandering aan.
#mindbodyconnection
#hypnotherapy
#mentalhealthmatters
#stressrelief
#holistichealing
#psychosomatic
#anxietymanagement
#painmanagement
#healingjourney
...

5 0

Thank you🤍 Your trust and support are invaluable to me, and I am truly grateful for the many stories to which I have already had the opportunity to contribute. I also want to thank my international clients. Proud that I get to support you online and that you even know how to find me worldwide! I am grateful for the online technology that allows me to do my work in this way. Working with you is an incredible journey, and I appreciate the trust you give me every day. #luckyme
————————————-
Dank je wel🤍 Jullie vertrouwen en steun zijn van onschatbare waarde voor mij, en ik ben oprecht dankbaar voor de vele verhalen waaraan ik al heb mogen bijdragen. Ook wil ik mijn internationale cliënten bedanken. Trots dat ik jullie online mag ondersteunen en dat jullie mij zelfs wereldwijd weten te vinden! Dankbaar voor de online technologie die me in staat stelt om mijn werk op deze manier te kunnen doen. Samenwerken met jullie is een ongelooflijke reis, en ik waardeer het vertrouwen dat jullie me elke dag opnieuw schenken. #luckyme#gratitudejourney #internationalsupport #onlinework #thankfulclients #globalconnections #clientappreciation #onlinecollaboration #trustinwork #blessedopportunities #worldwidethanks #digitalworkplace #thankyoucommunity
...

4 0

Here you have ‘3 Before and After’ transformations through the power of hypnotherapy!👇🏼

**Weight Loss Journey**
Before: Discover a frustrated individual struggling with unhealthy eating habits.
After: See a happier and healthier person with a toned physique achieved through hypnotherapy for weight loss.

**Smoking Cessation Success**
Before: Observe a person struggling with cigarette addiction.
After: Celebrate a smoke-free individual’s victory over smoking through hypnotherapy. #smokefreelife

**Pain Management**
Before: Witness someone in discomfort due to chronic pain.
After: See a pain-free individual effectively managing and reducing their pain through hypnotherapy. #painrelief
——————————————

**Gewichtsverliesreis**
Voor: Een gefrustreerd individu dat worstelt met ongezonde eetgewoonten.
Na: Zie een gelukkiger en gezonder persoon met een fittere lichaamsbouw na het gebruik van hypnotherapie voor gewichtsverlies.

**Succesvol stoppen met roken**
Vóór: Iemand die worstelt met een verslaving aan sigaretten.
Na: Een rookvrije persoon die zijn overwinning op roken viert met hypnotherapie. #tabakvrijleven

**Pijnbestrijding**
Voor: Iemand met chronische pijn en ongemak.
Na: Iemand zonder pijn die hypnotherapie gebruikt om pijn effectief te beheersen en te verminderen. #pijnverminderen
#Hypnotherapiegewichtsverlies
#Stoppenmetrokenhypnose
#Pijnbeheersinghypnotherapie
#Weightlosshypnotherapy
#Quitsmokingwithhypnosis
#Painmanagementhypnotherapy
#Holistichypnotherapy
#Mindbodyhypnotherapy
#Selfhypnosis
#Hypnotherapyforanxietyrelief
#Subconsciousmindtherapy
#Hypnotherapyforstressreduction
#Hypnotherapyforpainmanagement
#Transformativehypnotherapy
#Hypnotherapyforsleepimprovement
#Subconsciousreprogramming
#Mindbodytransformationretreats
...

1 0

In a world where we often wear masks, I choose to bare my heart. ❤️

Life has taught me that there’s something beautiful about showing our vulnerabilities and being unapologetically authentic.
I’ve made the decision to be known for my heart, for the emotions that run through it, the love I have to give, and the stories it holds.

My journey hasn’t been all sunshine and rainbows; it’s actually been a rollercoaster of highs and lows, but each experience has revealed the core of who I am. I’ve learned that it’s okay to be imperfect, to have moments of doubt and fear, and to show your true self.

I believe that true connection begin when we open up, when we let others see our struggles. Because that’s reality! It’s in these moments of vulnerability that we find real connections with others.

————————————————

Het leven heeft me geleerd dat er iets moois is aan het tonen van onze kwetsbaarheden en authenticiteit te durven zijn.
Ik heb ervoor gekozen om te worden gekend om mijn hart, om de emoties die erdoor stromen, de liefde die ik te geven heb en de verhalen die het herbergt.

Mijn reis is niet altijd een sprookje geweest; het is eigenlijk een achtbaan geweest van hoogte- en dieptepunten, maar elke ervaring heeft de kern van wie ik ben onthuld. Ik heb geleerd dat het oké is om imperfect te zijn, momenten van twijfel en angst te hebben.

Ik geloof dat echte verbinding begint wanneer we ons openstellen en anderen onze strijd laten zien, want dat is de realiteit, toch? Het is in deze momenten van kwetsbaarheid dat we echte connectie met anderen vinden.

Hoe denk jij hierover?🫶
#authenticliving #embraceyourheart #vulnerabilitymatters #heartfeltjourney #hypnoseforauthenticity #innerstrength #mindfulliving #selfdiscovery #hypnotherapy #realconnections #genuineself #authenticitymatters #unapologeticallyyou #empoweryourself #selfacceptance
...

10 0

**Mindful Parenting**
Before: Observe a stressed parent dealing with parenting challenges.
After: Witness a calm and patient parent who has enhanced their parenting skills through hypnotherapy. #MindfulParent

**Unlocking Creativity**
Before: See a creatively blocked individual struggling with ideas.
After: Witness an inspired artist unleashing their creative potential through hypnotherapy. #CreativeFlow

**Better Sleep**
Before: Observe a person tossing and turning in bed, unable to sleep.
After: See a well-rested individual experiencing deep and peaceful sleep with the help of hypnotherapy. #SleepSerenity

**Overcoming Family Trauma**
Before: Witness a person haunted by painful memories.
After: Observe a survivor finding healing and resilience through hypnotherapy. #TraumaRecovery

Say goodbye to hesitation, chaos, and doubts! Hypnotherapy is your key to an incredible transformation journey. And yesss, it works!☺️ Reach out with any questions for more info. 💫
—————————

**Onderwerp: Mindful ouderschap**
Voor: Een gestreste ouder met opvoedingsuitdagingen.
Na: Een kalme en geduldige ouder die hypnotherapie gebruikt om zijn opvoedingsvaardigheden te verbeteren.

**Onderwerp: Creativiteit ontgrendelen**
Voor: Een creatief individu die worstelt met 1000 ideeën die hij niet kan omzetten in realiteit.
Na: Zie een geïnspireerde kunstenaar die zijn creatieve potentieel ontketent met behulp van hypnotherapie.

**Onderwerp: Beter slapen**
Vóór: Iemand die onrustig en/of niet kan slapen.
Na: Zie een goed uitgerust persoon die diep en rustig slaapt dankzij hypnotherapie. #Diepslapen

**Onderwerp: Familietrauma overwinnen**
Voor: Iemand die worstelt met pijnlijke herinneringen.
Na: Een survivor die genezing en veerkracht vindt door middel van hypnotherapie. #Traumaherstel

Zeg vaarwel tegen aarzeling, chaos en twijfels! Hypnotherapie is echt jouw sleutel tot een ongelooflijke transformatie. En jaaaa, het werkt echt!☺️ Stuur me een berichtje voor meer informatie. 💫
#hypnotherapysuccess #selfdiscovery #believeinchange #hypnotherapiesucces #zelfontdekking #geloofinverandering
#onlinehypnotherapyworldwide #holistictherapy
#mindbodyhypnocoaching
...

3 0

“We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race.” - Kofi Annan

How about a Bali Retreat in the fall of ‘24? Me and my colleagues in Bali still have so much we’d like to share with you:)
Think meditation, sound, yoga, energy healing, bodywork, and, of course, a lot of spirituality, and this on the magical Island of Bali✨
Feel free to send me a PM for more info!⬇️
———————————————
Wat dachten jullie van een Bali Retreat in het najaar van ‘24? Eerlijk gezegd, het begint terug te kriebelen😊 Ik en mijn collega’s in Bali hebben nog zoveel dat we graag willen delen met jullie:)
Denk aan meditatie, sound, yoga, energy healing, body work en dat op het magische eiland Bali✨
Stuur me gerust een PM voor meer info!⬇️#baliretreat #fall24 #spirituality #meditation #soundhealing #yoga #energyhealing #bodywork #magicalbali #baliexperience #wellnessjourney #innerpeace #mindfulness #retreats #Baliadventures
...

9 0
Go to Top